۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۰ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ آبان   

دکتر کامبیز بهاءالدینی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ انفورماتیک پزشکی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: k_bahaadini@kmu.ac.ir

 

دکتر محمدمهدی حیاتبخش عباسی

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری های داخلی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: m24672@yahoo.com

 

دکتر صدیف درویش مقدم

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ گوارش و کبد بالغین

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: sdmoghaddam@yahoo.com

 

دکتر محمدجواد زاهدی

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ گوارش و کبد بالغین

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: zahedimj@yahoo.com

 

دکتر سیدمهدی سیدمیرزایی

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ گوارش و کبد بالغین

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mehdi5533@yahoo.com

 

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: a.shahesmaeili@gmail.com

 

دکتر سارا شفیعی پور

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری های داخلی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: sarashafieipour@yahoo.com

 

دکتر علی ماندگاری

تحصیلات: دکترای تخصصی داروسازی/ سم شناسی داروشناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: alimandegary@yahoo.com