۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۰ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ آذر   

 

دکتر عباس آقایی افشار

تحصیلات: دکترای تخصصی/ حشره شناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: a_afshar@kmu.ac.ir

دکتر محمود آقایی افشار

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ جراحی عمومی

رتبه علمی:  دانشیار

پست الکترونیکی: aghaei-afshar@yahoo.com

 

دکتر بیژن احمدی

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ گوارش و کبد بالغین

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: Ay_bijan@yahoo.com

 

دکتر احمد انجم شعاع

تحصیلات: دکترای تخصصی/ ژنتیک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: anjomshoaa@kmu.ac.ir

 

دکتر احمد انحصاری

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ پرتونگاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: a.enhesari@yahoo.com

 

دکتر غلامرضا اسدی کرم

تحصیلات: دکترای تخصصی/ بیوشیمی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: gh_asadi@kmu.ac.ir

 

دکتر فرهاد ایرانمنش

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری های مغز و اعصاب

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: fpp-farhad@yahoo.com

دکتر عباس پرداختی

تحصیلات: دکترای تخصصی داورسازی/ فارماسیوتیکس

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: abpardakhty@kmu.ac.ir

 

دکتر بتول تیرگری

تحصیلات: دکترای تخصصی/ پرستاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

 

دکتر میترا ثمره فکری

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ بیماری های ریه

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: M_samareh@kmu.ac.ir

 

دکتر عبدالله جعفرزاده

تحصیلات: دکترای تخصصی/ ایمنی شناسی پزشکی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: jafarzadeh@kmu.ac.ir

 

دکتر مهدیه خلیلی زاده

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری های عفونی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mahkhalilyzade@gmail.com

 

دکتر مریم دلیلی

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ زنان و زایمان

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mar_dalili@yahoo.com

خانم اعظم دهقانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد/ آمار زیستی

رتبه علمی: 

پست الکترونیکی: a.dehghani63@yahoo.com

 

دکتر مسعود ریانی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ پرستاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: m_rayani@kmu.ac.ir

 

دکتر مژگان سنجری

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: mjnsanjari@gmail.com

 

دکتر کلثوم سعیدی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ ژنتیک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

 

دکتر نادر شاهرخی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: nshahrokhisa@yahoo.com

 

دکتر محمدرضا شکیبایی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ باکتری شناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: mr_shakibaei@kmu.ac.ir

 

دکتر نصرالله صالح گوهری

تحصیلات: دکترای تخصصی/ ژنتیک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: n_salehgohari@kmu.ac.ir

 

دکتر عبدالرضا صباحی

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: Sabahya3@yahoo.com

 

دکتر بهناز صدیقی

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری های مغز و اعصاب

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: Sadighi@kmu.ac.ir

 

دکتر پروین عباسلو

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ گوارش کودکان

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

دکتر مریم عظیمی

تحصیلات: دکترای طب ایرانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: M_azimidehali@collegian.kmu.ac.ir, Dr.Azimm@gmail.com

دکتر مهرداد فرخ نیا

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری های عفونی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mehrdad_farrikhnia@yahoo.com

دکتر فرناز فهیمی

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ پرتونگاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: dr.fahimy@gmail.com

دکتر مجید فصیحی هرندی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ انگل شناسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: fasihi@kmu.ac.ir

دکتر مژگان محمدی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ ایمنی شناسی پزشکی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: mohammadimzh@mums.ac.ir

دکتر محمد مرادی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ میکروب شناسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: m_moradie@kmu.ac.ir

 

دکتر رضا ملک پور افشار

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ آسیب شناسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: malekpour@kmu.ac.ir

دکتر محسن نخعی 

تحصیلات: دکترای تخصصی/ ویروس شناسی پزشکی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mohsennakhaee1367@gmail.com

دکتر نوا مرشدزاده

تحصیلات: دکترای تخصصی/ علوم تغذیه

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

 N.Morshedzadeh@yahoo.com، N.Morshedzadeh@kmau.ac.ir

 

دکتر مهدی محمدی

تحصیلات: 

رتبه علمی: 

پست الکترونیکی:

 

آقای منصور عرب

تحصیلات: 

رتبه علمی: 

پست الکترونیکی: 

 

دکتر حمید مولایی

تحصیلات: 

رتبه علمی: 

پست الکترونیکی: 

 

دکتر سریر ناظمی

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ پرتونگاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

 

دکتر حسین نیک پور

تحصیلات: 

رتبه علمی: 

پست الکترونیکی: