۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير    تعداد بازدید : 1229

 

 

مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده فیزیولوژی بالینی و پایه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

 

Gastroenterology and Hepatology Research Center, Institute of Basic and Clinical Physiology Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran