۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ آذر  

به نام خداوند جان و خرد

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور، کارگاه زیر را به صورت وبینار برگزار می کند:

 

«آشنایی با علم سنجی و راهبرد آن در پزشکی»

ویژه اعضا هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان

 

مدرس: سرکار خانم دکتر مهدیه خزانه ها

 

تاریخ برگزاری: شنبه 27 آذرماه 1400

ساعت 13-11:30

 

لینک ثبت نام در وبینار

 

 لینک ورود به وبینار