۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد   

 

بنام خدا
 زمانبندی پخش آنلاین وبینارهای بازآموزي مرتبط با هفته سلامت گوارش به شرح ذيل مي باشد:

✅ 👈  این کنفرانس ها توسط گروه علمی استان های مختلف کشور اجرا و قابل دسترسی و استفاده برای تمام اعضا از سراسر کشور می باشد.


👈 سه شنبه 6 خرداد 1399: #ساری- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
👈 پنجشنبه 8 خرداد 1399: #تهران (1)- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
👈 پنجشنبه 8 خرداد 1399 :#شیراز-  از طریق لینک:
class1.vu.sums.ac.ir/hprc  ساعت 8:00 صبح
--------------------
👈 شنبه 10 خرداد 1399: #تهران(2)- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
👈 شنبه 10 خرداد 1399: #گیلان- از طریق لینک: 
webc.gums.ac.ir/cme  ساعت 10:00 صبح
---------------------
👈 یکشنبه 11خرداد 1399: #مشهد- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
8  👈 دوشنبه 12 خرداد 1399: #کرمان- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
👈 سه شنبه 13 خرداد 1399: #تبریز- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
10  👈 شنبه 17 خرداد 1399 :  #اصفهان- از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------
11  👈 یکشنبه 18 خرداد 1399 :  #قم - از طریق لینک: 
iagh.org/live/login/   ساعت 10:30 صبح
---------------------


👥 حامیان هفته سلامت گوارش سال 1399: 

👈 شرکت سیناژن
👈 شرکت راسن درمان
👈 شرکت داروسازی دکتر عبیدی
👈 شرکت پارس بهروزان جم

 

🌹🌹 Channel: https://telegram.me/IAGH94

🌹🌹 Instagram: https://www.instagram.com/iagh97